Wiadomości zarządu

Rozpoczęcie sezonu grzewczego w zasobach SM CHEŁM1 października 2014

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” informuje o uruchomieniu dostaw ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania od czwartku 02 października 2014 r. Prosimy o ustawienie od 01 października (środa) wszystkich zaworów grzejnikowych w pozycji maksymalnego otwarcia w celu umożliwienia prawidłowego odpowietrzenia instalacji c.o. (po zagrzaniu grzejników zawory można ustawić wg własnych potrzeb).

 

Zmiany w regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej22 września 2014

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 18.09.2014 r. uchwaliła zmiany do „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej”. Najistotniejsze zmiany dotyczą ogrzewania części wspólnych: § 13 ust. 6 dotyczy ogrzewania klatek schodowych, § 13 ust. 7 dotyczy ogrzewania pralni, suszarni oraz innych pomieszczeń wspólnych wyposażonych w grzejniki. Zachęcamy do zapoznania z „Regulaminem rozliczania kosztów dostawy energii c [...]

 

Odpowietrzanie instalacji CO12 września 2014

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chełm" informuje, że od dnia 16.09.2014r. przystępujemy do uzupełniania wody i odpowietrzania instalacji centralnego ogrzewania. W związku z tym prosimy o ustawienie wszystkich zaworów grzejnikowych w pozycji maksymalnego otwarcia w celu umożliwienia prawidłowego odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania. (po uruchomieniu ogrzewania zawory grzejnikowe można ustawić wg własnych potrzeb) Przypominamy, iż wszelkie prace na instalacjach wewnętrznych powinny być zakończone do dnia 15.09.2014r.

 

GPEC przeprasza29 września 2014

GPEC przeprasza za brak informacji o zaplanowanej przerwie w dostawie ciepła w lokalizacjach Kopeckiego 7 i 9. W dalszej części informacji pełna treść pisma.

 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych17 września 2014

Po raz kolejny rusza organizowana przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych. Obecna edycja zaplanowana jest w terminie 04.10. br. Zakład przewiduje odbiór odpadów niebezpiecznych od mieszkańców trzy razy w roku w jednym punkcie w systemie objazdowym. W ściśle określonych lokalizacjach, wskazanych przez administratorów na terenie Gdańska, odbierane będą od mieszkańców takie odpady jak: zużyty sprzęt elektro, RTV, AGD: żelazka, suszarki, telewizory, telefony, radioodbiorniki, kalkulatory, pralki, lodówki itp [...]

 

 

Pozostałe informacje

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczącego sprzedaży garażu nr 148 września 2014

Zarząd SM „Chełm” informuje, że wybrano ofertę Pana Marcina Mireckiego.

Rozstrzygnięcie przetargu na wymianę wind osobowych1 sierpnia 2014

Dział Techniczny SM „CHEŁM” informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na wymianę 10 szt. wind osobowych w budynkach mieszkalnych  wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm”   Jest nią Firma SCHINDLER - z siedzibą w Oddział Gdynia

 

Na skróty...

Ostatnie aktualizacje

Przetargi

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ”AKCJI ZIMA 2014/2015”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm”, ul. Worcella 44, 80-809 Gdańsk o g ł a s z a przetarg nieograniczony na świadczenie usługi :”AKCJI ZIMA 2014/2015 ” na terenie S.M.”Chełm”. Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 50,00 zł netto można otrzymać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 12 do dnia 13.10.2014r. Zapraszamy do składania ofert w kancelarii Spółdzielni pok. nr 5 do dnia 14.10.2014r., do godz. 9:00 [...]

termin: 14 października 2014

II ustny przetarg na nabycie lokalu mieszkalnego przy Cebertowicza 20/20

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEŁM” Gdańsk 80-809 ul. Worcella 44 Ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na nabycie lokalu mieszkalnego w celu ustanowienia odrębnej własności prawa do lokalu LokalizacjaS.M ”Chełm” mieszkanie kat. M-3 p.u. 49,50 m2 ul. Cebertowicza 20/20 - IV piętrocena wywoławcza - 215.300,- zł/Uwaga: lokal do remontu/ Wadium /w przy [...]

termin: 10 października 2014

2013 symbol 2013 banner-eurosymbol-2

Klub ALF

Ryby, Grzyby, Wypoczynek

Klub Osiedlowy "Alf" zaprasza mieszkańców na RYBY, GRZYBY, WYPOCZYNEK w Borach Tucholskich. Od 19.09 do 21.09.2014r. Odpłatność: 160zł/od osoby (przejazd autokarem, dwa noclegi, dwa obiady, ognisko, ubezpieczenie) Zapisy w Klubie "Alf", ul. Dragana 25/26, tel: 058 303 53 63