Wiadomości

Konkursy ofert na dzierżawy gruntów20 października 2016

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku ul. Worcella 33 – ogłasza KONKURSY OFERT Na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących część działek: 214/231 obręb 670 – położonej przy ul. Cieszyńskiego/Cebertowicza w Gdańsku. 214/104 obręb 670 – położonej przy ul. Cebertowicza w Gdańsku. 625/161 obręb 303 – położonej przy ul. Cieszyńskiego w Gdańsku. 4/55 obręb 712 – położonej przy ul. Szopińskiego w Gdańsku. 4/185 obręb 712 - położonej przy ul. Cienistej w Gdańsku. Na najem/dzierżawę nieruchomości zab [...]

 

Przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie placów zabaw20 października 2016

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku ul. Worcella 33 – zawiadamia o rozpoczęciu POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU DWUETAPOWEGO – NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI NA: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE PLACÓW ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM NA TERENIE OSIEDLA CHEŁM Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, w cenie 100 zł netto, można otrzymać w siedzibie spółdzielni (pok. nr 13 ) do dnia 26 października 2016 r. po złożeniu pisemnego wniosku. Oferty składa się w [...]

 

Konkurs ofert w sprawie najmu lokalu użytkowego przy Chałubińskiego 25D13 października 2016

Zgodnie z Regulaminem najmu lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 100/2009 z dnia 12.10.2009 r , ZARZĄD S.M. „CHEŁM” URUCHAMIA PROCEDURĘ PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT W SPRAWIE NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO: jedno pomieszczenie o pow. 7,40 m2 plus powierzchnia do wspólnego użytkowania 1,27 m2 – razem 8,67 m2 przy ul. Chałubińskiego 25 D (nad pocztą – I piętro) Informacje dotyczące właściciela lokali: Spółdzie [...]

 

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości10 października 2016

Komornik Sądowy przy sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe podaje do publicznej wiadomości o pierwszej licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Chałubińskiego w dniu 27.10.2016 r. o godz. 12:00. w budynku „E” Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku przy ul 3 Maja 9A.

 

Przetarg na "AKCJĘ ZIMA 2016/2017"5 października 2016

I N F O R M A C J A O P R Z E T A R G U Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku zawiadamia, że rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usługi „AKCJI ZIMA 2016/2017” na terenie S.M.”Chełm” w Gdańsku. Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 50,00 zł netto można otrzymać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 12 do dnia 21.10.2016r. Zapraszamy do składania ofert w kancelarii Spółdzielni pok. nr 5 do dnia 24.10.2016r., do godz. 15:00, otwa [...]

 

 

Pozostałe informacje

Rozstrzygnięcie przetargu na remont ciągów komunikacyjnych29 sierpnia 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Chełm” w Gdańsku informuje, że Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu 22.08.2016 r. dokonała wyboru firmy GARDEN - BRUK z Borkowa na wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych na terenie S.M. „Chełm” oraz na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do budynku przy ul. Biegańskiego 21 w Gdańsku.

Rozstrzygnięcie przetargu na wymianę grzejników c.o.26 sierpnia 2016

Dział Techniczny SM „CHEŁM” informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na roboty polegające na wymianie grzejników c.o. w budynkach mieszkalnych , wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” Jest nią "TECHEM" Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku

Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie przeglądu rocznego instalacji gazowej i wentylacji18 lipca 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na wykonanie przeglądu rocznego instalacji gazowej i wentylacji z usunięciem usterek w lokalach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: „Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich” z Gdańska.

Unieważnienie konkursu ofert w sprawie najmu lokalu użytkowego1 lipca 2016

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT: NINIEJSZYM, ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CHEŁM” UNIEWAŻNIA KONKURS OFERT, OGŁOSZONY DNIA 08.06.2016 R W SPRAWIE NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO – jednego pomieszczenia o pow. 18,55 m2 wraz z powierzchnią do wspólnego użytkowania 3,20 m2 – razem 21,75 m2 przy ul. Chałubińskiego 25D.

 

Na skróty...

Multimedia

Ostatnie aktualizacje

Przetargi

Konkursy ofert na dzierżawy gruntów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku ul. Worcella 33 – ogłasza KONKURSY OFERT Na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących część działek: 214/231 obręb 670 – położonej przy ul. Cieszyńskiego/Cebertowicza w Gdańsku. 214/104 obręb 670 – położonej przy ul. Cebertowicza w Gdańsku. 625/161 obręb 303 – położonej przy ul. Cieszyńskiego w Gdańsku. 4/55 obręb 712 – położonej przy ul. Szopińskiego w Gdańsku. 4 [...]

termin: 14 listopada 2016

Przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie placów zabaw

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku ul. Worcella 33 – zawiadamia o rozpoczęciu POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU DWUETAPOWEGO – NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI NA: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE PLACÓW ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM NA TERENIE OSIEDLA CHEŁM Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, w cenie 100 zł netto, można otrzymać w siedzibie spółdzieln [...]

termin: 14 listopada 2016

Konkurs ofert w sprawie najmu lokalu użytkowego przy Chałubińskiego 25D

Zgodnie z Regulaminem najmu lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 100/2009 z dnia 12.10.2009 r , ZARZĄD S.M. „CHEŁM” URUCHAMIA PROCEDURĘ PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT W SPRAWIE NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO: jedno pomieszczenie o pow. 7,40 m2 plus powierzchnia do wspólnego użytkowania 1,27 m2 – razem 8,67 m2 przy ul [...]

termin: 26 października 2016

symbol2014_smchelm 2013 symbol 2013 banner-eurosymbol-2

Klub ALF

Zabawa Andrzejkowa

KLUB OSIEDLOWY „ALF” ZAPRASZA Zabawa Andrzejkowa 26.11.2016r. SOBOTA 20.00 – 3.00 KLUB „ALF” Ul.DRAGANA 25/26 Karty wstępu do nabycia w Klubie „ALF” TYLKO 50 zł/osoba Muzyka mechaniczna KAWH HERBATA ,KAWA, GORĄCE POSIŁKI Informacje i zapisy: Klub „ALF”, ul. Dragana 25/26 Tel. 58-303-53-63 ZAPRASZAMY