Wiadomości zarządu

Odpowietrzanie instalacji C.O.1 października 2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” informuje, że trwa uzupełnianie wody i odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania. W związku z tym prosimy o ustawienie wszystkich zaworów grzejnikowych w pozycji maksymalnego otwarcia w celu umożliwienia prawidłowego odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania (po uruchomieniu ogrzewania zawory grzejnikowe można ustawić wg własnych potrzeb). Wszelkie prace na instalacjach wewnętrznych powinny być zakończone do dnia 11.09.2015r.

 

Informacja Zarządu w sprawie sprzedaży mieszkań7 września 2015

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm informuje, że zapowiadany – wrześniowy termin rozpoczęcia sprzedaży mieszkań w budynku nr 1 przy ulicy Cienistej z powodu przedłużających się procedur uruchomienia rachunku powierniczego nie będzie zachowany. Odrębnym komunikatem powiadomimy o rozpoczęciu sprzedaży lokali w październiku.

 

Akcja przewonienia gazu1 października 2015

I N F O R M A C J A W dniach 6 - 8 października 2015 r. przeprowadzana będzie AKCJA PRZEWONIENIA GAZU mająca na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności sieci i instalacji gazowych. Wszelkie nieszczelności prosimy zgłaszać: - w godzinach pracy Sp-ni do Działu Konserwacyjnego nr tel. 58 302-26-30 - po godzinach pracy Sp-ni na numery telefonów 510-185-504 lub 600-385-385

 

Ważne - głosowanie na wydatki z budżetu obywatelskiego.18 września 2015

Szanowni Państwo, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm informuje, że do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 zakwalifikowano 14 projektów w rejonie południowych dzielnic Gdańska, a więc w tym naszej dzielnicy Chełm. Ogółem na realizację wybranych projektów przeznacza się 770 tyś. zł. Zgłoszono następujące projekty: Numer projektuTytuł, lokalizacjaSzacowany koszt projektu 1RODZICE-DZIECIOM Nowoczesny Park Zabaw dla młodszych i starszych na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana330 000,002 2Minibus na Oruni Górnej.761 005,00 [...]

 

Odpowietrzanie instalacji CO14 września 2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” informuje, że od dnia 16.09.2015r. przystępujemy do uzupełniania wody i odpowietrzania instalacji centralnego ogrzewania W związku z tym prosimy o ustawienie wszystkich zaworów grzejnikowych w pozycji maksymalnego otwarcia w celu umożliwienia prawidłowego odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania. (po uruchomieniu ogrzewania zawory grzejnikowe można ustawić wg własnych potrzeb) Przypominamy, iż ostateczny termin prac na instalacjach wewnętrznych [...]

 

 

Pozostałe informacje

Unieważniony przetarg na roboty remontowe posadzek29 września 2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku informuje, że z powodu braku ofert na roboty remontowe posadzek loggii Jednostki B w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” przetarg unieważniono.

Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie dociepleń29 września 2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku informuje, że dokonano wyboru firmy w trybie przetargowym na wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych budynku Usługowo-Handlowego przy ul.Dragana 25/26 Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: PSBUD Sławomir Podbielski z siedzibą w Suchy Dąb.

Rozstrzygnięcie przetargu na roczny przegląd instalacji gazowych i wentylacyjnych29 września 2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku informuje, że dokonano wyboru firmy w trybie przetargowym na wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej i wentylacji z usunięciem usterek. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich z Gdańska.

Wynik przetargu na wykonanie pawilonu handlowo-usługowego28 sierpnia 2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEŁM” w Gdańsku, ul. Worcella 44 zawiadamia że postępowanie przetargowe na: kompleksowe wykonanie pawilonu handlowo-usługowego z wewnętrznymi instalacjami oraz pełną, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu dz. nr 4/80 obr.712, w rejonie ul. Chałubińskiego 25, osiedle mieszkaniowe „Chełm” w Gdańsku nie dało rezultatu. /podstawa: SIWZ dotycząca przetargu p.32/

 

Na skróty...

Multimedia

Ostatnie aktualizacje

Przetargi

Przetarg na akcję ZIMA 2015/2016

I N F O R M A C J A O P R Z E T A R G U Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm”, ul. Worcella 44, 80-809 Gdańsk o g ł a s z a przetarg nieograniczony na świadczenie usługi :”AKCJI ZIMA 2015/2016 ” na terenie S.M.”Chełm”. Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 50,00 zł netto można otrzymać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 12 do dnia 16.10.2015r. Zapraszamy do składania ofert w kancelarii Spółdzielni [...]

termin: 19 października 2015

Konkurs ofert w sprawie najmu lokalu użytkowego przy Chałubińskiego 25D

Zgodnie z Regulaminem najmu lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 100/2009 z dnia 12.10.2009 r , NINIEJSZYM, ZARZĄD S.M. „CHEŁM” URUCHAMIA PROCEDURĘ PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT W SPRAWIE NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO: dwa połączone ze sobą pomieszczenia o pow. 14,70 m2 i 24,20 m2 plus powierzchnia do wspólnego użytkow [...]

termin: 14 października 2015

symbol2014_smchelm 2013 symbol 2013 banner-eurosymbol-2

Klub ALF

Spotkania grupy wsparcia "Klub Kobiety Kobietom"

SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA „KLUB KOBIETY KOBIETOM” Odwiedź nas: Jeżeli czujesz się zagrożona w domu lub w pracy ponieważ: Ktoś cię policzkuje, uderza, szarpie Ktoś cię obrzuca obelgami, mówi nieprawdziwe informacje na Twój temat Ktoś zmusza cię do robienia rzeczy, które cię poniżają Ktoś ogranicza twoje kontakty z innymi – z bliskimi lub kolegami z pracy Ktoś zabiera ci pieniądze lub każe o nie prosić Ktoś uniemożliwia ci awans w pracy Ktoś chcę cię podporządkować seksualnie; molestuje cię w pracy Jeżeli czujesz [...]