wielkanoc2014-smchelm

Wiadomości zarządu

Czyszczenie hydropneumatyczne sieci wodociągowej14 kwietnia 2014

ZAWIADOMIENIE Saur Neptun Gdańsk S.A. prosi mieszkańców o zamknięcie i nie korzystanie z urządzeń wodociągowych w dniu 16.04.2014r. w godz.: od 8:00 do 14:00. Dotyczy budynków: ul. Chałubińskiego 1, 3, 5 ul. Grabowskiego 9, 15 ul. Worcella 44, 44a W w/w terminie wykonane będzie czyszczenie hydropneumatyczne sieci wodociągowej. W czasie płukań będzie podstawiony beczkowóz z wodą pitną. W razie nieobecności beczkowozu na Państwa ulicy prosimy o kontakt z Działem Pogotowia Wodociągowo-Kanalizacyjnego pod numerem 994. Po zakończeniu płukani [...]

 

Identyfikatory dla pracowników Spółdzielni27 marca 2014

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku informuje, że pracownicy Spółdzielni zostali wyposażeni w identyfikatory według wzoru przedstawionego poniżej. Prosimy również o zapoznanie się z treścią pisma Policji pt.: „Uwaga na fałszywych pracowników instytucji i inkasentów”. Pismo przestrzega przed oszustami, którzy mogą podawać się za pracowników spółdzielni, pracowników firm energetycznych, hydraulików itp. Od osób podających się za pracownika spółdzielni żądaj okazania identyfikatora oraz sprawdź, czy ten identyfikator jest z [...]

 

Wymiana identyfikatorów25 marca 2014

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku informuje, że wydane dotychczas identyfikatory parkingowe i wjazdowe TRACĄ WAŻNOŚĆ Z DNIEM 31 MAJA 2014 R. i podlegają wymianie na identyfikatory nowego wzoru . Wymiany identyfikatorów można dokonać począwszy od dnia 01.04.2014 r. przedstawiając aktualny dowód rejestracyjny samochodu wraz z dowodem osobistym w Administracji Osiedla. Wymiany można dokonać dla jednostek: G i F – Administracja Osiedla ul. Witosa 27, tel. 58/300-40-04 AI, AII i B – Administracja Osiedla ul. Worcella 44 (po [...]

 

Wymiana wodomierzy19 lutego 2014

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” informuje o wymianie wodomierzy. W związku z upływem okresu legalizacji wodomierzy w części lokali mieszkalnych naszej Spółdzielni,  zaistniała konieczność ich wymiany na nowe - z odczytem radiowym. Wymiana ta spowoduje, iż całość zasobów mieszkaniowych rozliczana będzie wodomierzami z odczytem radiowym i zdecydowanie zmniejszą się tak zwane niedobory w rozliczeniach zużycia wody w Państwa lokalach. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców o udostępnienie swoich mieszkań ekipie mon [...]

 

Dodatki energetyczne21 stycznia 2014

Ważne dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe KOMUNIKAT ZARZĄDU Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku informuje, że użytkownicy mieszkań pobierający dodatek mieszkaniowy mogą składać wnioski o przyznanie DODATKU ENERGETYCZNEGO Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. ww. dodatek będzie wynosił: dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną - 11,36 zł miesięcznie; dla gospod [...]

 

 

Pozostałe informacje

Życzenia Wielkanocne17 kwietnia 2014

Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż garażu nr 111 kwietnia 2014

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT: dotyczącego sprzedaży garażu nr 11– Zarząd SM „Chełm” informuje, że wybrano ofertę Pani Ewy Przybylak.

 

Na skróty...

Ostatnie aktualizacje

Przetargi

Przetarg na remont instalacji zimnej i ciepłej wody

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEŁM’ W GDAŃSKU ogłasza przetarg nieograniczony na : roboty remontowe polegające na wymianie instalacji zimnej i ciepłej wody oraz jej cyrkulacji wykonanych z rur stalowych na plastykowe w budynkach mieszkalnych , wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” Oferty należy składać w terminie do 6-05-2014 do godziny 9:00 Warunki szczegółowe przetargu w cenie 50,00 zł (brutto) będą do od [...]

termin: 6 maja 2014

Przetarg na remont przybudówek wejściowych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEŁM’ W GDAŃSKU ogłasza przetarg nieograniczony na: roboty remontowe przybudówek wejściowych do budynków mieszkalnych  wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” Oferty należy składać w terminie do 28-04-2014r do godziny 9:00 Warunki szczegółowe przetargu w cenie 50,00 zł (brutto) będą do odebrania w siedzibie Spółdzielni pok. nr 3 tel. 058 302-45-02. Otwarcie ofert nastąpi w 2 [...]

termin: 28 kwietnia 2014

Informacja o przetargu na remont ciągów komunikacyjnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku zawiadamia, że rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy na świadczenie usługi remontu: „CIĄGÓW KOMUNUKACYJNYCH” (chodniki, schody, drogi i zatoki postojowe) na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku. Posiedzenie Komisji Przetargowej odbędzie się w siedzibie S.M.”Chełm”, w dniach 24 i 25.04.2014r., o godzinie 10.00.

termin: 25 kwietnia 2014

2013 symbol 2013 banner-eurosymbol-2

Klub ALF

Ternieje tenisa ziemnego - maj 2014

Turnieje Tenisa Ziemnego GRAND PRIX „Chełm 2014” Zapraszamy w każdą sobotę MAJA (03,10,17,24,31-05-2014r.) Atrakcyjne nagrody! Zapisy w dniu turnieju do godz10.00 - wpisowe 25zł/os KORTY TENISOWE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI PRZY UL. WITOSA Tel: 058 300-51-62 ORGANIZATOREM TURNIEJI JEST OSIEDLOWY KLUB „ALF” PRZY SM ”CHEŁM” Informacje: 58 303-53-63 lub esk@smchelm.pl