Wiadomości

Wybór trzech najlepszych wniosków w konkursie „Na najlepsze przeznaczenie kwoty 1 miliona złotych z zysku”20 maja 2016

Konkurs na przeznaczenie 1 miliona złotych rozstrzygnięty! Informujemy, że Komisja konkursowa wybrała do realizacji wniosek dotyczący stworzenia placów „z prawdziwego zdarzenia” zabaw na każdej Jednostce. Ostateczna decyzja w sprawie sfinansowania tego wniosku leży w kompetencjach Walnego Zgromadzenia, gdyż środki na ten cel pochodzić będą z podziału nadwyżki bilansowej, która za rok 2015 wyniosła 8.658.923,36 złotych. Część tych środków zostanie wykorzystana na doposażenie istniejących placów zabaw oraz ich ogrodzenie. Zarząd Spółdzielni [...]

 

Święto Dzielnicy Chełm9 czerwca 2016

Serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę na Festyn "Święto Dzielnicy Chełm" w godzinach 10:00 - 21:00 na obiekcie OSiR przy ul. Witosa. Szczegółowy program festynu znajduje się na plakacie.

 

Lokal usługowo-biurowy przy Cienistej 28 do sprzedaży.6 czerwca 2016

O G Ł O S Z E N I E Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku oferuje do sprzedaży: lokal usługowy - biurowy zlokalizowany w poziomie przyziemia budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 1, realizowanego w ramach zadania V, przedsięwzięcia deweloperskiego B III / I przy ulicy Cienistej 28 w Gdańsku. Powierzchnia użytkowa lokalu - 110,39 m² Cena brutto lokalu - 545.267,00 PLN Standard wykończenia - stan deweloperski z możliwością aranżacji w ramach obowiązujących przepisów prawa budowlanego Planowany t [...]

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu SM CHEŁM 25 maja 2016

Na podstawie art. 83 ust. 2 i ust. 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Zarząd Spółdzielni zwołuje: Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "CHEŁM" w Gdańsku, które odbędzie się w siedzibie Przedszkola MegaMocni w Gdańsku przy Cieszyńskiego 1A (I piętro) w dniu 18.06.2016 r. o godz. 10:00. Porządek obrad w rozwinięciu wiadomości.

 

Komunikat Zarządu - Domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej20 maja 2016

Informujemy, iż w przyszłym tygodniu rozpoczniemy budowę domów w zabudowie szeregowej przy ulicy Szpora. Zarząd prowadzi uzgodnienia z bankiem dotyczące szczegółów harmonogramu rzeczowo –finansowego oraz warunków umowy do rachunku powierniczego. Przewidywany termin zawierania umów rezerwacyjnych w pierwszej dekadzie czerwca br.

 

 

Pozostałe informacje

Rozstrzygnięcie przetargu na kompleksowe wykonanie zespołu garaży22 czerwca 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chełm" w Gdańsku informuje, iż postępowanie przetargowe na „Kompleksowe wykonanie zespołu garaży z pełną niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu jedn. BIII zad. II ul. Cienista, osiedle mieszkaniowe „Chełm” w Gdańsku”, w oparciu o pkt. 32 SIWZ, zostało odwołane.

Rozstrzygnięcie przetargu na roboty remontowe posadzek loggii9 czerwca 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na roboty remontowe posadzek loggii w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni. Najkorzystniejszą ofertę dla jednostki B i F złożyła firma: KRELBUD Sp. z o.o. z Redy

Rozstrzygnięcie przetargu na roboty remontowe12 maja 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku informuje, iż dokonano wyboru ofert na wykonanie robót remontowych polegających na malowaniu klatek schodowych oraz ułożeniu płytek gresowych na schodach i podestach klatek, które wyłoniono na podstawie zapytania ofertowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy: Dragana 4malowanie i położenie płytekPB „RECON” z GdańskaDragana 11położenie płytek gresowychPSBUD, S.Podbielski z Suchy DąbWięckowskiego 6położenie płytek gresowychPB „RECON” z Gdańska

Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej9 maja 2016

O G Ł O S Z E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku ul. Worcella 44 informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu w trybie negocjacji na KOMPLEKSOWE WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA III JEDNOSTKI B OSIEDLA MIESZKANIOWEGO CHEŁM W GDAŃSKU. pomiędzy ulicami Cienistą, Suchanka, Jabłońskiego i Ptasią NA WYKONAWCĘ PRZEDMIOTOWEJ DOKUMENTACJI ZOSTAŁO WYBRANE: „D O M U S” Studio Projektowe S. C. SIENIAWSKI & SIENIAWSKI Gdańsk ul. Kisielewskiego 6

 

Klub ALF

Turnieje Tenisa Ziemnego GRAND PRIX „Chełm 2016”

Zapraszamy w każdą sobotę CZERWCA (04,11,18,25-06-2016r.) Atrakcyjne Nagrody Zapisy w dniu turnieju do godz 10.00 wpisowe 25zł/os KORTY TENISOWE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI PRZY UL. WITOSA Tel: 058 300-51-62 ORGANIZATOREM TURNIEJI JEST OSIEDLOWY KLUB „ALF” PRZY SM ”CHEŁM” Informacje: 58 303-53-63 lub [...]